Duurzaamheid

Voor Grafityp zijn niet enkel resultaten belangrijk, maar ook de manier waarop we die bereiken. Daarom stelden we een duurzaamheidsbeleid op waarin de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties het vertrekpunt en kompas zijn. Een beleid dat gestoeld is op drie steunpilaren: People, Planet en Profit.

Met dit beleid stellen we onszelf ambitieuze doelstellingen voor 2030. Doelstellingen die we periodiek evalueren en waar nodig verbeteren.

Download ons volledig duurzaamheidsbeleid
People
Planet
Profit

Onze mensen zijn het kloppend hart van ons bedrijf. Zonder hen zouden we niet staan waar we vandaag staan. Maar niet alleen onze mensen zijn belangrijk, ook onze buren, leveranciers en klanten dragen we een warm hart toe.

Diversiteit & gelijke kansen

Hier krijgt iedereen gelijke kansen. Op cruciale functies bepalen mannen én vrouwen samen de koers van ons bedrijf. Daarnaast stellen we werknemers met verschillende achtergronden, religies en zo’n 10 nationaliteiten te werk.

We werken enkel samen met dealers die dezelfde normen en waarden hanteren.

Gezonde werknemers

Het welzijn van onze werknemers is topprioriteit. We willen elk arbeidsongeval voorkomen door middel van risicoanalyses en preventieve maatregelen. We verbeteren onze infrastructuur, werkwijzen… in functie van ons personeel. Denk aan nieuwe lichtkoepels in onze productiehallen, veiligere hef- en hijswerktuigen, een AED-toestel, opleidingen i.v.m. welzijn, een fietsleaseformule…

We organiseren jaarlijks een medische check-up en helpen langdurige zieken met een re-integratietraject.

Aantrekkelijke werkgever

Onze gemiddelde anciënniteit bedraagt meer dan 17 jaar, met 40% van de werknemers die al meer dan 20 jaar voor Grafityp werkt. Wij zetten ons hiervoor in met een marktconform salaris, extralegale voordelen en een aangename werkomgeving. Getuige daarvan zijn de tweejaarlijkse bijeenkomsten met (ex-)werknemers en dealers, een event dat steeds op een talrijke opkomst kan rekenen.

Duurzame partner

We investeren maximaal in het contact met onze klanten, luisteren naar hun behoeftes en proberen hen zo optimaal bij te staan. Dat doen we onder meer met duurzame producten, opleidingen, aangepaste technical datasheets en binnenkort een app om onze producten voor te stellen.

Duurzaam ondernemen is zorgen dat je activiteiten plaatsvinden binnen de wettelijke, ecologische en maatschappelijk verantwoorde randvoorwaarden. We willen niet alleen voldoen aan alle wettelijke bepalingen, maar ook excelleren in die domeinen die voor ons of onze stakeholders een verschil maken.

Energie

Tegen 2030 willen we ons primair energieverbruik met 40% reduceren en alleen nog groene energie gebruiken. Ook onze CO2-emissies willen we reduceren met 40%. Dat doen we via onze 1236 nieuwe zonnepanelen, de installatie van lichtstraten en ledverlichting, en het reduceren van het energieverbruik in onze productie.

Mobiliteit

We installeerden kwalitatieve en efficiënte laadpalen voor elektrische wagens. Niet alleen voor onze werknemers, maar ook voor bezoekers. Elektrische hef- en hijswerktuigen worden stelselmatig vervangen door betere en energie-efficiëntere exemplaren.

We stimuleren ons personeel om zoveel mogelijk met de fiets te komen werken via een fietsleaseprogramma. Vanaf 2020 schaffen we bovendien enkel nog elektrische bedrijfswagens aan.

Materiaalbeheer

We passen zoveel mogelijk de ladder van Lansink toe op ons afval: preventie, hergebruik, recyclage, energie, verbranding, storten. We volgen ons grondstofverbruik continu op en voeren online kwaliteitscontroles uit om bij te sturen waar nodig. We hebben een uitgebreide, gescheiden afvalinzameling waardoor aan alle afvalstromen een nuttige toepassing wordt gegeven.

Water

Wij gaan duurzaam om met waterbeheer en lozen geen bedrijfsafvalwater. We recupereren en hergebruiken hemelwater op enkele plaatsen in onze fabriek.

Supply chain

Al ons verpakkingsmateriaal is volledig recycleerbaar. We gebruiken alleen nog klassieke bruine kartonnen verpakkingen die FSC-gecertificeerd zijn. We testen momenteel nog volop om de plastic flenzen op onze rollen te vervangen door een gerecycleerde variant.

Om de ecologische voetdruk van ons transport te verkleinen, verzenden we zoveel mogelijk gelijktijdig en zoeken naar duurzamere transportopties.

Met onze jarenlange ervaring en ons eigen R&D-labo blijven we zoeken naar de nieuwste, beste en duurzaamste producten voor onze klanten. Samen met onze klanten en leveranciers verbeteren we systematisch onze producten en de manier om onze producten zo efficiënt en duurzaam mogelijk aan te brengen.

Grafityp Ecological Film

Grafityp is pionier in de ontwikkeling, productie en verkoop van PVC-vrije producten. Onze ‘Grafityp Ecological Film’ (‘GEF’) voor kleuren, laminaten en digitale printmedia bieden een duurzaam alternatief voor de courante PVC-folies.

Onze GEF-producten bevatten geen weekmakers of solventen, zijn 100% chloorvrij en beschikken over een brandklasse 1 vuurbestendigheid.

Ontdek ze hier

Anti-microbiële producten

Wij ontwikkelden films met anti-microbiële toepassingen. Deze films kunnen op verschillende oppervlaktes aangebracht worden zoals deurklinken, meubels, burelen… en remmen de verspreiding van bacteriën af.

Signalisatie voor veiligheid, milieu en economie

Onze producten worden op talrijke locaties en in verschillende omstandigheden aangebracht om mensen te informeren, sensibiliseren of waarschuwen. Zij dragen zo bij tot een verhoogde veiligheid, duurzaamheid en rendabiliteit.

Air escape

Onze producten moeten veilig, efficiënt en kwalitatief kunnen worden aangebracht. Wij geven hierrond opleidingen en communiceren regelmatig met klanten. We bieden de juiste tools aan en ontwikkelden de air escape-technologie: via onzichtbare luchtkanaaltjes in de lijmlaag kunnen onze producten zonder luchtbellen worden aangebracht.

Laten we ons aan je plan houden! Vertel ons hoe we je kunnen helpen!